Gemeente algemeen

Algemeen Gemeente
Wat is de VerkiezingsAcademie?
De VerkiezingsAcademie is een dienst voor gemeenten, waarbij de opleiding van stembureauleden wordt gefaciliteerd en de gemeente wordt ontzorgd.

Hoe werkt de VerkiezingsAcademie?
De VerkiezingsAcademie kan de zorg voor opleiding en toetsing van stembureauleden overnemen. De VerkiezingsAcademie is een digitale omgeving waarin alle kandidaat-stembureauleden een uitdagende, interactieve e-learning cursus volgen. Een deelnemer kan de training op ieder moment en iedere plaats doen: een internetverbinding en pc, laptop of tablet volstaat. Na afronding van deze online training krijgt de deelnemer een digitale toets voorgeschoteld. Ook deze digitale toets kan thuis worden gemaakt.

Waarom organiseren we niet zelf een bijeenkomst en krijgt iedereen een instructie?
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Naast de trainers, de instructiematerialen en de locatie dient u alle potentiële stembureauleden, in verschillende bijeenkomsten bij elkaar te krijgen. Dit kost veel tijd en geld. Bovendien kunt u niet goed meten of de kennis beklijft en de deelnemers echt klaar zijn voor hun belangrijke taak.

Hoe wordt de kwaliteit van de VerkiezingsAcademie gewaarborgd?
De VerkiezingsAcademie is ontwikkeld door de voormalig directeur van PROCURA Jacques de Lange en Teachers Channel. De Kiesraad vindt de VerkiezingsAcademie een prima initiatief.
Iedere cursist die de online cursus afrondt en de eindtoets met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat.

Kan ik als gemeente de ‘norm’ vaststellen voor de digitale eindtoets van stembureauleden?
Nee, deze norm is vastgesteld door de VerkiezingsAcademie en is vastgelegd op 60 %. Iedere cursist die de toets met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat.

Hoe meld ik mij als gemeente aan voor de VerkiezingsAcademie?
U kunt zich aanmelden per e-mail of per telefoon: info@verkiezingsacademie.nl of 06-13011458.
NB. Het is niet de bedoeling om dit nummer beschikbaar te stellen aan cursisten die de helpdesk willen raadplegen.

Uit welke onderdelen bestaat de VerkiezingsAcademie?
De VerkiezingsAcademie bestaat uit:

  • een uitdagende e-learning cursus waarmee stembureauleden op interactieve wijze worden geïnstrueerd voor hun werk in het stemlokaal; 
  • een digitale toets die wordt afgenomen; 
  • een digitaal voorbeeld van alle relevante documenten die nodig en bekend moeten zijn om het stemproces volgens de regels te laten verlopen; 
  • een nieuwsrubriek waarmee de stembureauleden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen rond de verkiezingen.
Hoe is de opleiding opgebouwd?
  • Een begintoets waarin het startniveau van een cursist wordt vastgelegd;
  • Een cursus die is opgebouwd uit vier modules: algemene werkzaamheden, werk voor 07.30 uur, werk tussen 07.30 en 21.00 uur en werk na 21.00 uur. Deze modules bestaan uit oefenvragen aan de hand van animaties en foto’s. De cursist sluit de oefenmodules af met een oefentoets;
  • Een eindtoets die een cursist mag afleggen, op het moment dat de oefenmodules zijn doorlopen. De eindtoets wordt gecertificeerd door de VerkiezingsAcademie. Er is een eindtoets voor alle stembureauleden en een eindtoets voor voorzitters.
Wat gebeurt er bij een negatief resultaat van de eindtoets?
De cursist ontvangt geen digitaal certificaat van de VerkiezingsAcademie en heeft zich niet gekwalificeerd als stembureaulid. Wanneer u het gewenst acht dat de kandidaat een tweede kans krijgt om de cursus succesvol af te ronden, kunt u via de button "heropen toets" de mogelijkheid bieden de e-learning nogmaals te maken.

Het lukt mij niet om een stembureaulid uit te nodigen. Ik krijg de melding 'Uitnodiging is al verstuurd naar ... of is al lid'.
Indien u bovenstaande melding krijgt is het stembureaulid al geregistreerd bij de VerkiezingsAcademie. U kunt de gegevens opvragen door te mailen naar info@verkiezingsacademie.nl.

Kan ik vanuit de gemeente via de Verkiezingsacademie communiceren met stembureauleden?
De beheerder (administrator) vanuit de gemeente heeft de mogelijkheid om de deelnemende stembureauleden berichten te sturen. Door één of meerdere stembureauleden te selecteren, kunt u een bericht versturen. De stembureauleden zullen het bericht in de omgeving van de VerkiezingsAcademie ontvangen en ontvangen daarover een e-mail. U kunt geen bijlage aan dit bericht toevoegen.

Hoe komen de ‘last minute wijzigingen’ in de kieswet bij de stembureauleden terecht?
Indien u of de kandidaat is ingelogd ziet hij/zij in de blauwe balk de "kennisdocumenten" staan. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Tot wanneer is de VerkiezingsAcademie beschikbaar?
De VerkiezingsAcademie wordt voor iedere verkiezing opnieuw beschikbaar gesteld. Voor de Tweede Kamer verkiezingen zal de  VerkiezingsAcademie beschikbaar zijn tot en met 19 maart 2021. 

Hoe lang duurt het voor de deelnemers het digitale certificaat binnen hebben?
Een geslaagde deelnemer kan het certificaat direct zelf downloaden. Na op de knop resultaat gedrukt te hebben komt er een knop download certificaat. 

Kunnen deelnemers die de cursus pas kort voor de verkiezingen afronden wel achter de stemtafel plaatsnemen?
Ja, u kunt als beheerder in het gebruikersbeheer zien of de deelnemers hun eindtoets met goed gevolg hebben afgelegd en kunt de desbetreffende persoon gewoon indelen.