Tweede Kamer verkiezingen

Stembureauleden professioneler en wijzer

Goed geïnstrueerde en daarmee adequaat gekwalificeerde stembureauleden spelen een belangrijke rol bij een goed verloop van de stemming. Sterker nog: volgens de wet zijn stembureauleden verplicht een training te volgen alvorens zij benoemd kunnen worden.

Toetsing en certificering

De online scholing voor stembureauleden bevat alle thema’s die volgens de wettelijk gestelde voorschriften bekend moeten zijn bij stembureauleden en (plaatsvervangend) voorzitters. Aan de hand van video's, foto's, opdrachten en teksten breidt de cursist zijn kennis uit, hetgeen hij vervolgens laat zien in een toets.

Wanneer de cursist de toets met goed gevolg afrondt, ontvangt hij een certificaat van de VerkiezingsAcademie. Zo voldoet hij op uitdagende en leerzame wijze aan de opleidingsverplichting en wordt de kwaliteit in het stemlokaal aanzienlijk verhoogd.